O niekoľko rokov už nebude existovať rozdiel medzi digitálnym a nedigitálnym

Digitalizácia zavádza nové technológie, ktoré nemali nikdy rýchlejší a silnejší vplyv na vývoj sociálnych zmien a ktoré nikdy tak hlboko nemenili ľudské zvyky. Žijeme v prepojenom svete, v ktorom sú informácie prostredníctvom internetu a chytrých telefónov dostupné okamžite. V dôsledku toho sa tiež menia návyky spotrebiteľov. Dochádza tiež k zmenám vo fungovaní spoločností, ktoré sú prepojené, a naši zamestnanci sú tiež pripojení k digitálnemu prostrediu. Aby mohla skupina Gorenje Group zostať úspešná, tiež sa musí prispôsobovať početným zmenám, ktoré prináša informačný vek. Spoločnosť Gorenje preto pred dvoma rokmi pripravila komplexnú stratégiu digitálnej transformácie na úrovni celej skupiny, ktorá zahŕňa všetky oblasti našich činností. Diskutovali sme o nej s členom správnej rady pánom Žigom Debeljakom, ktorý je zodpovedný za podnikové financie, podnikanie v digitálnej oblasti, IT a organizačnú podporu a obchodnú oblasť ekológie, obchodu a priemyselných služieb.

Vek digitalizácie prináša spoločnostiam a organizáciám celý rad výziev, ale tiež zaujímavé príležitosti. Aby bolo možné v digitálnej krajine budúcnosti fungovať úspešne, podniky budú musieť vytvoriť vhodnú organizáciu a vnútornú klímu, ktorá umožní rýchlu reakciu a účinnú identifikáciu nových príležitostí. Aký hlboký je pokrok spoločnosti Gorenje v oblasti digitálnej transformácie?

Digitálna transformácia v skupine Gorenje Group sa zameriava na šesť oblastí a každá z nich zahŕňa mnoho činností. E-komunikácia zahŕňa informačné platformy a internetové stránky, sociálne médiá, digitálnu reklamu a analýzu internetu. Druhou oblasťou sú digitálne služby spotrebiteľom. V tomto ohľade sme už pre značku Gorenje vyvinuli nákupný chatovací robot Anna a pre značku Asko hlasom riadenú virtuálnu nákupnú asistentku Elsu. Spotrebiteľom tiež ponúkame mobilné aplikácie určené na zjednodušené ovládanie pripojiteľných spotrebičov, výber receptov, poskytovanie rád a pokynov na používanie spotrebičov, poradenstvo pri riešení problémov, vyhľadávač obchodov, funkciu porovnávania cien a pod. Digitálna transformácia zahŕňa tiež e-služby pre našich obchodných partnerov. Väčšina našich výrobkov sa predáva distribútorom alebo maloobchodníkom, ktorí ich potom predávajú na príslušných trhoch a ktorí majú vlastné digitalizačné stratégie, ponúkajú on-line predaj a pod. V tomto ohľade ich musíme podporovať poskytovaním dobrých opisov výrobkov, možnosťou virtuálnej prezentácie výrobkov v 3D a pod. Ďalšou dôležitou súčasťou našej digitálnej transformácie je procesná podpora s digitálnymi technológiami v spoločnosti Gorenje – digitalizácia a automatizácia výroby a využívanie moderných digitálnych technológií na podporu všetkých ostatných procesov, ktoré ich urýchľujú a zjednodušujú. Aj zamestnanci predstavujú digitálne prepojenú komunitu, preto je veľmi dôležité poskytovať im moderné digitálne služby. Najnovšiu elektronickú službu pre zamestnancov predstavuje nový kariérny bod, ktorý sme zaviedli ako súčasť premeny oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pripojiteľné inteligentné zariadenia, s ktorými môžu spotrebitelia komunikovať a ovládať ich prostredníctvom mobilných zariadení, sú, samozrejme, oblasťou, ktorá má pre skupinu Gorenje Group kľúčový význam. Koncom tohto roka bude na trh uvedená prvá inteligentná kuchyňa značky Atag, budúci rok ponúkneme pripojiteľné spotrebiče pod značkou Asko a v roku 2019 budú k dispozícii i pod značkou Gorenje.

To všetko pre spotrebiteľov a ďalšie zainteresované strany vytvára pridanú hodnotu a umožňuje efektívnejšie fungovanie skupiny Gorenje Group. Digitálna transformácia nás vedie k väčšiemu novátorstvu a spoločnosti viac orientovanej na služby s vyššou pridanou hodnotou.

Znalosti sú jedným z kľúčových hnacích prvkov digitálnej transformácie a v spoločnosti Gorenje už prebieha systematický vývoj a získavanie potrebných zručností a znalostí.

Presne tak. Aby sme sa s týmito zmenami úspešne vyrovnali, musia mať všetci zamestnanci určité zručnosti. Preto ako súčasť firemnej univerzity Corporate University of Gorenje už druhý rok po sebe prebiehajú programy akadémie Digital Business Academy. Všeobecné vzdelávacie programy sú určené pre kľúčových zamestnancov, ktorí hrajú dôležité roly pri vytváraní kultúry na realizáciu digitálnej transformácie. Špecializované programy sú určené pre skupiny odborníkov zapojených do širokej škály výrobkov súvisiacich s digitalizáciou. A inovačné semináre sa uskutočňujú s odborníkmi z príslušných odborov v rámci spoločnosti i mimo nej, u nich môže využívanie digitálnych technológií posilniť inovácie a zlepšiť výkonnosť.

Digitálna transformácia na úrovni celej skupiny tiež vyžaduje značné investície. Môže si to dovoliť i spoločnosť Gorenje ako relatívne malý podnik pri porovnaní s jej konkurentmi, z ktorých niektorí sú niekoľkonásobne väčší?

Uskutočnenie digitálnej transformácie je nutné a my musíme pokračovať týmto smerom. Svet sa rýchlo mení a svet, v ktorom budeme žiť a pracovať o ďalších päť až desať rokov, sa bude od dnešného sveta líšiť ešte viac. Tí, ktorí sa neprispôsobia novým technológiám, ktoré utvárajú vzťahy medzi spotrebiteľmi, výrobcami, maloobchodníkmi alebo distribútormi, budú z trhu vytlačení. Presne to sa stalo s energetickou účinnosťou spotrebičov v minulosti. V súčasnosti sa už považuje za samozrejmú a tí, ktorí transformáciu týmto smerom neuskutočnili, už na trhu nie sú. A to sa stane i s prepojiteľnosťou a modernými digitálnymi technológiami. Preto to jednoducho musíme urobiť. Spoločnosť Gorenje v minulosti preukázala, že hoci je omnoho menšia než jej najväčší konkurenti a má k dispozícii menej finančných prostriedkov, môže vykonávať cielené a efektívne rozvojové činnosti, ktoré budú úzko sledovať trendy v odvetví. Som presvedčený, že túto schopnosť znovu preukážeme v digitálnej transformácii. V každom prípade budeme musieť v budúcnosti posilniť určité profily a časti spoločnosti, v najširšom slova zmysle predovšetkým elektroniku a IT. Ide o oblasti, na ktorých je založená digitálna transformácia sveta, a práve tu musíme rozvíjať svoje kompetencie, pretože to sú oblasti, ktoré podporujú transformáciu vo všetkých ostatných častiach. Digitálna transformácia nie je niečo, čo robí jeden človek alebo jedno oddelenie. Je to záležitosť každého z nás. Existuje časť všetkých obchodných operácií, ktorá je už digitalizovaná. V budúcnosti bude digitalizácia rozšírená ešte vo väčšej miere. O niekoľko rokov už nebude existovať rozdiel medzi digitálnym a nedigitálnym. Dnes ešte stále potrebujeme digitálny marketing, v budúcnosti si iný typ marketingu nebudeme môcť ani predstaviť. To platí i pri všetkých ostatných funkciách. Sme v prechodnom období, keď musíme túto transformáciu uskutočniť; potom to bude úplne samozrejmé.

Sme v tomto ohľade dostatočne rýchli?

Gorenje nie je významným hráčom na trhu, ale naša veľkosť nám vlastne dáva pružnosť a flexibilitu, takže môžeme na zmeny reagovať rýchlejšie než naši väčší konkurenti. V posledných dvoch rokoch sme uskutočnili vo všetkých oblastiach digitálnej transformácie obrovské kroky. Stále ešte pred nami stoja výzvy, ale som si istý, že sa s nimi úspešne popasujeme. Nestačí len stanoviť si ciele a potom ich počas piatich rokov plniť, čo mohol byť model vývoja v minulosti. Musíme skôr sledovať, čo sa stane v každom štvrťroku a rýchlo prispôsobovať náš kurz, aby sme vždy používali tú správnu technológiu, aby sme pracovali v oblastiach, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu, aby sme neinvestovali do technologických riešení, ktoré predstavujú slepú uličku a pod. Riadiaci proces vo všetkých oblastiach je náročnejší, pretože vyžaduje neustále zmeny v niekoľkých aspektoch a neustálu reakciu prostredníctvom strategických rozhodnutí.

Zmení sa s výrobou inteligentných spotrebičov aj výrobný proces? Prevezmú vládu roboty?

Inteligentné spotrebiče budú obsahovať všetky mechanické prvky, iba elektronika bude trochu odlišná. Spočiatku sa spotrebiče výrazne nezmenia. Samozrejme, že sa zmenia v neskorších fázach, keď pridáme kamery a snímače, aby sme zaistili, že spotrebič bude vedieť o jedle, procese varenia a pod. Spôsob výroby zostáva rovnaký, stále viac sa však kladie dôraz na elektroniku a IT. Spotrebiče budú mať čoraz viac rozumu. Nakoniec bude v každom spotrebiči Gorenje malý počítač, ktorý mu umožní pripojiť sa do sveta inteligentných zariadení.

Obavy, že roboty budú robiť všetko namiesto ľudí, sú zbytočné. Budú plniť niektoré úlohy, ale nie všetky. Svet sa vďaka novým technológiám stáva stále zložitejším. Práce, ktoré vykonávame dnes, sa budú v budúcnosti stávať čoraz zložitejšími, a budú ich musieť stále vykonávať ľudia. Roboty v najlepšom prípade prevezmú rutinné úlohy.

Pri výrobe inteligentných spotrebičov bude určite nesmierne dôležitá kvalita.

Kvalita bude, samozrejme, veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá je už teraz, neskôr bude ešte dôležitejšia kvôli opravám alebo riešeniam problémov. Čím sú spotrebiče zložitejšie, tým drahšie sú ich opravy, a tým ťažšie je zistiť, čo sa pokazilo. Nebude existovať prakticky žiadne mechanické ovládanie. Som presvedčený, že do roku 2022 budú musieť byť všetky spotrebiče pripojiteľné. To sa stane základnou požiadavkou. Samozrejme, budeme musieť nájsť správny spôsob riadenia kvality týchto zložitejších a náročnejších spotrebičov.

Ako sa s digitalizáciou menia očakávania spotrebiteľov?

Spotrebitelia sa menia rýchlo, s určitými rozdielmi medzi príslušnými generáciami. Mladšie generácie žijú v prepojenom svete – od okamihu prebudenia sú online, prihlásení do skupín priateľov a pod. Zavádzajú tento model správania sa a života do svojich očakávaní, pokiaľ ide o to, čo im musia ponúkať spotrebiče a služby a spoločnosti, ktoré za nimi stoja. V dôsledku toho musíme prispôsobiť náš obchodný model tak, aby vyhovoval novým spotrebiteľom a aby si vyberali naše výrobky.

Musíme zaistiť, aby sme nezanedbali žiadnu skupinu spotrebiteľov. Tí, ktorým sa technologicky vyspelé riešenia páčia najmenej, si musia medzi našimi spotrebičmi nájsť také interakčné modely alebo rozhrania, ktoré im vyhovujú. S ohľadom na naše motto značky Gorenje „Jednoduchší život“ musíme na jednej strane poskytovať dostatok zaujímavých funkcií a na druhej strane zároveň jednoduché používateľské rozhrania na komunikáciu medzi spotrebičom a spotrebiteľom. Výzva bude v skutočnosti navrhnúť interakciu stroj – človek spôsobom, ktorý zachytáva všetky vzorce správania sa.

Bude existovať medzi používateľom a spotrebičom nejaká priama interakcia alebo túto úlohu úplne prevezmú digitálni asistenti?

Spotrebitelia budú musieť nejakým spôsobom potvrdzovať svoje žiadosti. Asistenti, ako je naša Anna, budú už pravdepodobne dopredu vedieť, kedy prídeme domov, čo radi robíme, aké jedlo obľubujeme a urobia pre nás množstvo vecí. No nakoniec to bude stále človek, ktorý povie: „Áno, to chcem“ alebo: „Nie, to nechcem.“ Na druhej strane, hlasové ovládanie výrazne zmení spôsob, akým so všetkými spotrebičmi a zariadeniami v inteligentnom dome pracujeme, pretože množstvo interakcií bude úplne prirodzených, budú prebiehať prostredníctvom komunikácie s asistentom, ktorý rozumie a reaguje na prirodzený ľudský jazyk. Mnoho vecí bude do značnej miery jednoduchších, ale stále budú ľudia, ktorí dávajú prednosť ovládaniu a nastaveniu svojich spotrebičov ručne.

Zjednodušenie pre koncového používateľa pravdepodobne znamená väčšiu komplikáciu pre výrobcu.

Presne tak. Nárast zložitosti je trend posledných 20 rokov. Spotrebitelia vyžadujú stále viac novátorských, technologicky zdokonalených a komplexných zariadení a spotrebičov s mnohými vlastnosťami, funkciami a možnosťami, a to, samozrejme, si vyžaduje prispôsobenie vývojových a výrobných procesov. Všetky súčasné technológie zvyšujú zložitosť na strane výroby, pretože umožňujú funkčnosť, ktorá doteraz neexistovala. To, samozrejme, tiež vedie k väčšej pridanej hodnote pre spotrebiteľa, a preto tieto technológie vyvíjame.

A čo bezpečnosť dát? Tá bude pravdepodobne dôležitou témou digitálnej transformácie, a to tak v procesoch, ako aj v spotrebičoch, ktoré zhromažďujú údaje o používateľoch.

V tomto ohľade existujú dva aspekty – jeden je súkromie a druhý kybernetická bezpečnosť. Na otázky ochrany súkromia sú podstatne menej citlivé mladšie generácie. V skutočnosti sú ochotní vzdať sa ho preto, aby mohli žiť vo svete sociálnych sietí a už nepredstavuje takú dôležitú hodnotu, ako to bolo u starších generácií. Európska únia má tiež v tejto oblasti silnú regulačnú funkciu. Kybernetická bezpečnosť však môže byť problém. Čím viac je v inteligentnom dome pripojiteľných spotrebičov, tým viac existuje možností, aby niekto prelomil ich ochranu a spôsobil škody. Zaistenie bezpečnosti bude preto kľúčové a pri návrhu našich inteligentných spotrebičov a riešení kladieme naň veľký dôraz, pretože vieme, že spotrebitelia to budú vyžadovať.

Nedávno sme na veľtrhu IFA v Berlíne predstavili značky Gorenje a Asko. Aké je naše miesto v porovnaní s konkurenciou?

Spoločnosť Gorenje na IFA predstavila mnoho nových trendov. V tomto roku sa nám darilo pri digitálnych asistentoch – s našou Elsou a Annou sme dosť pokročili. Rozvoj inteligentných kuchynských asistentov je určite smer, ktorým sa budeme uberať i naďalej a v tejto oblasti sme na tohtoročnom IFA vynikali. I keď nie sme schopní v inteligentných spotrebičoch ponúknuť toľko funkcií a vyvíjať ich tak rýchlo ako tí, ktorí sú tridsaťkrát väčší než my, môžeme ponúknuť veľké množstvo digitálnych služieb, ktoré skutočne zavŕšia všestranný používateľský zážitok. Na IFA sa môžeme pozerať s hrdosťou. Navzdory všetkým novým technológiám je však tiež potrebné spomenúť, že veľký záujem našich zákazníkov stále priťahuje naša retro VW chladnička „Bulli“. Na dizajne záleží, pretože vyvoláva emócie a konečné rozhodnutie spotrebiteľa o nákupe vždy zahŕňa emócie. Preto nemôžeme tento prvok zanedbať. Naopak, musíme ho naďalej rozvíjať a čo najlepšie využívať.

Na ktoré technológie budúcnosti sa tešíte? Bojíte sa vývoja niektorej z nich?

Technológií by sme sa nemali báť. To je veľmi dôležité, pretože všetky nové technológie prinášajú omnoho viac než riziká. Technológie všeobecne prinášajú všetkým ľuďom prospech, aby žili kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Bude to tak i v prípade inteligentných domovov a inteligentných spotrebičov. Sme si toho vedomí a intenzívne ich vyvíjame.

Keby som si mohol priať nejakú technológiu, rád by som ako veľký fanúšik Star Treku (bol som skutočný Trekkie) zažil objav teleportácie, aby som sa mohol okamžite presunúť, kam chcem, bez zdĺhavého cestovania. A tiež replikátor jedla. To by bol skvelý nový výrobok, samozrejme, od Gorenje. Ak mám zostať v medziach toho, čo je možné, som nadšený, že v blízkej budúcnosti uvidím vozidlá s automatickým riadením, takže sa už nebudeme musieť zaoberať dopravou, pretože si s ňou poradia inteligentné vozidlá, zatiaľ čo my budeme tráviť čas jazdy inými užitočnejšími vecami, ktoré nás zaujímajú. Tiež dúfam, že ľudia sa dostanú na Mars. Zdá sa, že v tomto ohľade robíme pokrok. Bol by som nadšený, keby som ja sám mohol cestovať na Mars, ale nie je to príliš pravdepodobné.

Bezplatná zákaznícka linka
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hľadáte svojho najbližšieho predajcu alebo našu značkovú predajňu?

Zobraziť mapu