Firemné kontakty

MORA MORAVIA, s.r.o.

GORENJE Slovakia, s.r.o.

31428673
IČ DPH SK 2020388469
Výpis z Obchodného registra, Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, v.č. 36068/B
Tel.: +421 269 307 939
Fax: Fax: +420 244 104 550
E-mail: info@mora.sk
Adresa: Hodžovo nám. 2/A,
811 06 Bratislava
Gorenje spol. s r.o., servisní oddělení

Servisné oddelenie

Tel. +420 800 105 505
Fax +420 283 101 914
E-mail info@mora.sk