Užitočné informácie

Ustálenie chladiacej kvapaliny po transporte výrobkov chladenia.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič v kľude vo zvislej polohe približne 2hodiny.Takto zabránite možným prevádzkovým chybám vyplývajúcich z prepravy chladiaceho systému.

Tvorba nadmernej námrazy na zadnej stene vnútorného priestoru chladničky:

Dvere sú často otvárané, alebo sú otvorené príliš dlho.
Do chladničky bolo vložené teplé jedlo.
Potraviny sa dotýkajú zadnej vnútornej steny chladničky.

Chladnička nespína

Výrobok je umiestnený v priestore, kde je okolitá teplota nižšia ako +10°C

(zmeňte teplotné podmienky okolia, alebo premiestnite

výrobok do priestoru, kde je okolitá teplota vyššia ako 10°C)

Neotvára sa zásobník na tabletu - tableta zostala vo vnútri

Vysoký riad v prednej časti koša má za následok blokovanie otvárania dvierok zásobníka na tabletu. Pokiaľ je riad uložený správne, kontaktujte servis.

 

Varnú dosku nejde ovládať - na displeji svieti "L"

Bol aktivovaný detský zámok (L - Lock). Dosku - zámok odblokujte podľa návodu na použitie.

Rúra nefunguje - nejde rúru spustiť

Pravdepodobne došlo k výpadku elektrickej energie, alebo bol spotrebič odpojený zo zásuvky. Týmto došlo k vynulovaniu času na displeji a je potrebné ho znovu nastaviť. Nastavte čas podľa návodu. Hodnoty na displeji nesmú blikať, inak sa rúra nespustí. V prípade, že sa poruchu týmto nepodarilo odstrániť, kontaktujte servis.

BEZPLATNÁ ZÁKAZNÍCKA LINKA
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hledáte svého nejbližšího prodejce nebo naši značkovou prodejnu?
Zobraziť mapu