Užitočné informácie

Chladničky a mrazničky

Ustálenie chladiacej kvapaliny po transporte výrobkov chladenia.

  • Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič v kľude vo zvislej polohe približne 2hodiny.Takto zabránite možným prevádzkovým chybám vyplývajúcich z prepravy chladiaceho systému.

Tvorba nadmernej námrazy na zadnej stene vnútorného priestoru chladničky:

  • Dvere sú často otvárané, alebo sú otvorené príliš dlho.
  • Do chladničky bolo vložené teplé jedlo.
  • Potraviny sa dotýkajú zadnej vnútornej steny chladničky.

Chladnička nespína:

  • Výrobok je umiestnený v priestore, kde je okolitá teplota nižšia ako +10°C (zmeňte teplotné podmienky okolia, alebo premiestnite výrobok do priestoru, kde je okolitá teplota vyššia ako 10°C)

Umývačky

Neotvára sa zásobník na tabletu - tableta zostala vo vnútri:

  • Vysoký riad v prednej časti koša má za následok blokovanie otvárania dvierok zásobníka na tabletu. Pokiaľ je riad uložený správne, kontaktujte servis.

Varná technika

Varnú dosku nejde ovládať - na displeji svieti ´´L´´:

  • Bol aktivovaný detský zámok (L - Lock). Dosku - zámok odblokujte podľa návodu na použitie.

Rúra nefunguje - nejde rúru spustiť:

  • Pravdepodobne došlo k výpadku elektrickej energie, alebo bol spotrebič odpojený zo zásuvky. Týmto došlo k vynulovaniu času na displeji a je potrebné ho znovu nastaviť. Nastavte čas podľa návodu. Hodnoty na displeji nesmú blikať, inak sa rúra nespustí. V prípade, že sa poruchu týmto nepodarilo odstrániť, kontaktujte servis.

 

 

Bezplatná zákaznícka linka
0800 105 505
Každý pracovný deň 8.00 - 16.00 h
Hľadáte svojho najbližšieho predajcu alebo našu značkovú predajňu?

Zobraziť mapu